תקנון foodies

תקנון למבצע  "שובר מתנה פסטיבל פודיז" במתחם שרונים 

(תוקף מימוש השובר 28.05.24-31.05.24)

לצורכי נוחות בלבד התקנון מנוסח לעיתים בלשון נקבה אך פונה לכלל המגדרים

 

הגדרות

"משתתפ/ת" ו-"סכום ההשתתפות"

כל קונה מעל גיל 18, אשר רכש/ה כדין בסכום של 399 ₪ ומעלה (להלן: "סכום השתתפות מחנויות") בחנויות במתחם שרונים ברח' הרקון 2 הוד השרון בלבד (להלן: "מתחם שרונים"), אשר בידו חשבוניות מס מקוריות בלבד, המעידות על רכישות המצטברות לסכום במשך יום בתקופת המבצע בלבד, כהגדרתה להלן. 

שימו לב כי המבצע לא כולל את החנויות הבאות: מרכול חצי חינם, חנויות לובי חצי חינם לרבות פנו- פארם, קאמרה, דוכן פרחים, תמוז סיגר, מסעדות לרבות ארומה, מקדולנדס, גרג קפה, בורגראנץ , דיינר ,BBB לאגר אנד אייל, סאקו, יוליה, שגב אקספרס& ניהון הוד השרון, שגב בר יפני, פיצה פוזה, הולמס פלייס חדר כושר ופילאטיס, יוליה, חום ברנדס, ספלאש, we wash , rebar, מספרה ליאור גל, חנויות פופ אפ, מפעל הפיס ו Be   פארם. בנוסף לא כולל עסקים בירידי הדוכנים במהלך ימי השישי ושוק האוכל Weekend Market. 

ש שימו לב, כי סכום ההשתתפות מותנה הנו מצטבר-יומי, כלומר על המשתתפ/ת להגיע לאסוף את השובר/ים המגיע/ים לו ביום הרכישה בסכום ההשתתפות. לקוח שהשתמש בחשבוניות למבצע אחר של מארגן המבצע לא יוכל להשתמש באותם חשבוניות למבצע זה.

"המבצע" משתתפ/ת אשר רכש/ה בסכום ההשתתפות מחנויות, בהתאם לתנאי התקנון, במהלך תקופת המבצע (כפי שיוגדר להלן), באחת או יותר מחנויות מתחם שרונים המשתתפות במבצע, י/תהיה זכאי/ת לקבל שובר למנת שף במתנה לפסטיבל FODDIES במתחם שרונים בלבד בכפוף לכך, כי הרכישות בוצעו באחד מימי תקופת המבצע או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, ובכפוף לרישום והצטרפות למועדון הלקוחות של מתחם שרונים ללא עלות. יובהר, כי קבלת המתנה מותנה בהצגת חשבוניות מקור והגעה עם כרטיס האשראי עימו נרכשו המוצרים המוצגים בחשבונית, ותעודה מזהה של בעל הכרטיס התואם לכרטיס המופיע בחשבונית המקור. יובהר כי המתנה לא תינתן לאדם שאינו בעל הכרטיס. ללא כפל מבצעים, לקוח שהשתמש בחשבוניות למבצע אחר של מארגן המבצע לא יוכל להשתמש באותם חשבוניות למבצע זה. 

בשים לב, כי משתתפ/ת אשר רכש/ה בסכום השתתפות מחנויות מתחם שרונים י/תהיה זכאי/ת לקבל שובר אחד ברכישה מצטברת בחנויות המתחם (על כל סכום מצטבר יומי ע"ס 399 יקבל שובר מתנה אחד, מוגבל לשובר אחד לכל תקופת המבצע בלבד). 

"מארגן המבצע" א.ר.ז.י.מ ניהול קניונים בע"מ הרקון 2 הוד השרון, או מי מטעמה.

"ספק המתנה" אחת מחברות קבוצת "חצי חינם" בהתאם לשיקול דעת מארגן המבצע (ולהלן: "חצי חינם").

"מתנה" שובר למנת שף במתנה בפסטיבלFOODIES  במתחם שרונים בלבד על פי תנאי המבצע כהגדרתם בתקנון זה, לעיל ולהלן. 

"החנויות המשתתפות במבצע" כלל החנויות המצויות במתחם שרונים בלבד למעט מרכול חצי חינם, חנויות לובי חצי חינם לרבות פנו- פארם, קאמרה, דוכן פרחים, תמוז סיגר, מסעדות לרבות ארומה, מקדולנדס, גרג קפה, בורגראנץ , דיינר ,BBB לאגר אנד אייל, סאקו, יוליה, שגב אקספרס& ניהון הוד השרון, שגב בר יפני, פיצה פוזה, הולמס פלייס חדר כושר ופילאטיס, יוליה, חום ברנדס, ספלאש, we wash , rebar ,מספרה ליאור גל, חנויות פופ אפ, מפעל הפיס ו Be   פארם. בנוסף לא כולל עסקים בירידי הדוכנים במהלך ימי השישי ושוק האוכל Weekend Market.

"תקופת המבצע" המבצע יחל ביום 24.05.2024 ויתקיים עד ליום 31.05.2024 כולל, או עד גמר המלאי (המוקדם מבניהם) (לעיל ולהלן: "תקופת המבצע"). ניתן יהיה לממש את השובר במהלך ימי הפסטיבל בתאריכים ה-28.05.24 ועד ליום  31.05.24 (להלן :תקופת מימוש המתנה"). 

הוראות בדבר ההשתתפות במבצע 

  1. לקוח/ה שביצע/ה רכישה כדין במתחם שרונים בחנויות המשתתפות במבצע בסכום ההשתתפות מחנויות שרונים (כמוגדר לעיל), י/תהיה זכאי/ת לקבל שובר למנת שף בפסטיבל FOODIES. הרכישה אפשרית באמצעי תשלום במזומן ו/או באשראי. ההשתתפות במבצע בסכום השתתפות מחנויות שרונים מוגבל לשובר אחד בלבד לכל תקופת המבצע (בסכום מצטבר יומי של 399 ₪ לכל שובר מתנה).
  2. למען הסר ספק, המדובר ברכישה חדשה בלבד, במזומן ו/או באשראי ולא דרך מימוש זיכויים ו/או החזרים ו/או מימוש נקודות ו/או הטבות הניתנות על ידי החנויות המשתתפות במבצע, שלא במסגרת המבצע נשוא תקנון זה.
  3. יובהר, כי לקוח אשר השתמש בחשבונית לצורך השתתפות במבצע אחר של מארגן המבצע לא יוכל להשתמש בחשבונית פעם נוספת לצורך השתתפות במבצע זה. 
  4. למען הסר ספק, משתתפ/ת אשר רכש/ה בסכום השתתפות מחנויות שרונים באמצעות כרטיס אשראי, י/תהיה זכאי/ת לקבל את המתנה, בכפוף לכך, כי י/תציג  לנציג/ת "מארגן המבצע" כרטיס אשראי התואם את מספר כרטיס האשראי הרשום על גבי כל חשבונית מוצגת, לצד תעודה מזהה של בעל הכרטיס. היה ולא תהא התאמה כאמור, לא י/תהיה זכאי/ת המשתתפ/ת לקבל את המתנה. 
  5. כל משתתף/ת הרוכש/ת כדין במתחם שרונים בחנויות המשתתפות במבצע, רשאי/ת לצבור חשבוניות בסכום יומי מצטבר במהלך יום אחד בלבד מימי תקופת המבצע. זאת, על מנת לצבור חשבוניות בסכום ההשתתפות מחנויות שרונים ולהציגן בימי הפסטיבל בפני הנציג/ה, לצורך קבלת מתנה בתמורה לסכום ההשתתפות (כאמור מוגבל להשתתפות אחת בלבד לאורך תקופת המבצע).  
  6. לקבלת המתנה יש לגשת עם חשבוניות הקניה מודפסות מקוריות בלבד (חשבונית מס מקור מודפסת בלבד), לעמדת המבצע באחד מימי תקופת מימוש המתנה בו בוצעו הרכישות המזכות בהשתתפות כאמור בסעיף, תקופת המבצע תחת פרק ההגדרות לתקנון זה.  

שעות פעילות העמדה – ג'-ה' 17:00-23:00 שישי 09:00-15:00 

עמדת המבצע תהיה ממוקמת בקומת הקרקע. 

יודגש, כי הצגת חשבוניות המקור במשרדי הנהלת מארגן המבצע או ספק המתנה לא יזכו באופן אוטומטי את המשתתפים במתנה. 

לעניין זה, על המשתתף/ת לדרוש מהחנות המשתתפת במבצע, כי כל חשבונית מקור, תכלול את סוג וכמות המוצרים שנרכשו על ידי המשתתף/ת. היה וחשבונית המקור לא תציין את סוג וכמות המוצרים כאמור, לא ת/יהיה זכאי/ת המשתתף/ת לקבל את המתנה. 

 1. יובהר כי קבלת המתנה מותנה בהצגת חשבונית מקור והגעה עם כרטיס האשראי עימו נרכשו המוצרים המוצגים בחשבונית, ותעודה מזהה של בעל הכרטיס התואם לכרטיס המופיע בחשבונית המקור. יובהר כי השובר לא יינתן לאדם שאינו בעל הכרטיס. 
 2. משתתף/ת במבצע אשר י/תדרוש מחנות המשתתפת במבצע החזר כספי כדין על מוצר שנרכש באמצעות שובר המתנה, יי/תדרש להחזיר את המתנה שקיבל למארגן המבצע ומוותר/ת מראש כי לא ת/יבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד מארגן המבצע. 
 3. מארגן המבצע יהיה רשאי לשנות את אופי וסכום השובר ו/או את החנויות המשתתפות במבצע. 
 4. המתנה הינה קבועה ובלתי חוזרת. לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את המתנה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי לא מספק המתנה ולא מהחנויות המשתתפות במבצע.
 5. שובר שאבד או נגנב – לא ניתן לשחזר את הודעת הזכיה ו/או את השובר שנשלח.
 6. תרופות אינן נכללות במסגרת הפעילות ולא יזכו בהטבה. יובהר כי בגין חשבונית המכילה תרופות וגם מוצרים אחרים, יופחת מחיר התרופות מסכומה הכולל של החשבונית, כך שרק סכום הקניה שאינו כולל תרופות ייכלל בחישוב הזכאות למתנה
 7. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי כל החנויות המשתתפות במבצע, על עובדי הנהלת מארגן המבצע ועל עובדי ספק המתנה. 

מתנה

   1. המתנה הינה כאמור בהגדרות תקנון זה לעיל. 
   2. המתנה במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המתנה לא ניתנת לשינוי, החלפה או המרה. אין החזר עודף / זיכוי בגין אי מימוש/קבלה מלוא המתנה. 
   3. מארגן המבצע ו/או כל חברה ו/או אדם מוסמך מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המתנה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת המתנה בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים ו/או תפורסם על כך הודעה בקניון, בדרך אותה יקבע מארגן המבצע.
   4. מארגן המבצע לא יהא אחראי לטיב המתנה ו/או איכותה ו/או כל תקלה אשר תתגלה בה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש בה. בהשתתפות במבצע  ו/או בקבלת המתנה, המשתתפים פוטרים את מארגן המבצע /או כל חברה ו/או אדם מוסמך מטעמו מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש המתנה ו/או כל פגם אחר אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה בעקבות מימוש המתנה. מובהר מפורשות כי מארגן המבצע לא יהא אחראי לטיב מנת השף ו/או נזק גוף כתוצאה מאכילת מנת השף וכי כל טענה בנושא תופנה ישירות למפעילי הדוכן ממנו נלקחה המנה. כמו כן, משתתפים בעלי רגישות או אלרגיה לרכיב מזון כזה או אחר מחויבים לבדוק כי מנת השף אינה מכילה מרכיבים אלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה מצדו של משתתף/ת באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת המתנה לאותו משתתף/ת מבלי שמארגן המבצע יידרש לנמק את סיבת העיכוב ו/או הביטול.
   5. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, מארגן המבצע ו/או ספק המתנה יהיו רשאים שלא לתת את המתנה למבקש מימוש ההטבה, היה והמשתתף/ת קיבלה את החשבוניות שלא כדין, ובין היתר אך לא רק תוך מעשה של מרמה, עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או בסתירה להוראות תקנון זה.

הוראות מיוחדות לחנויות המשתתפות במבצע

   1. מארגן המבצע רשאי לפי שיקול דעתו ומבלי הצורך לנמק, להוסיף או לגרוע חנות אחת או יותר מהחנויות המשתתפות במבצע. 
   2. על החנויות המשתתפות במבצע לנהוג בעת המבצע על פי הוראות תקנון זה, ועל פי הוראות כל דין, ובפרט לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, בכל הנוגע להנפקת חשבוניות למשתתפים במבצע.
   3. על החנויות המשתתפות במבצע לשתף פעולה עם מארגן המבצע ולהישמע להוראות נציגיו בכל דבר ועניין.
   4. על החנויות המשתתפות במבצע, להקפיד להנפיק בתקופת המבצע חשבוניות המציינות את סוג וכמות המוצרים שנרכשו. 
   5. על כל אחת מהחנויות המשתתפות במבצע, לדווח למארגן המבצע על כל משתתף/ת שנודע לה, שבכוונתו להפר הוראות תקנון זה. 
   6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למארגן המבצע הזכות לפסול ולגרוע אחת או יותר מהחנויות המשתתפות במבצע, היה והתברר לו כי הפרה הוראות תקנון ובפרט אך לא רק – אם שידלה משתתפים להפר הוראות תקנון זה ו/או הפרה הוראות כל דין בנוגע לקיומו של מבצע נשוא תקנון זה, וכן מכל טעם אחר מבלי הצורך לנמק. 
   7. נפסלה חנות המשתתפת במבצע, חשבוניות המונפקות על ידה, לא יזכו משתתף/ת בקבלת המתנה. 
   8. גילה מארגן המבצע, כי משתתף/ת קיבל/ה מתנה באמצעות הצגת חשבוניות מחנות המשתתפת במבצע שהחנות הנפיקה שלא על פי תקנון זה ו/או שלא כדין, תישא החנות המשתתפת במבצע בעלויות המתנה, ותשלם את הסכומים האמורים למארגן המבצע מייד עם דרישתו הראשונה.

אחריות

  1. מארגן המבצע ו/או ספק המתנה מאפשר למחזיק המתנה לקבל הטבות באמצעות השובר מוצרים ושירותים שונים בבתי העסק המשתתפים במבצע. עם זאת, למען הסדר הטוב והזהירות יובהר ויודגש כי מארגן המבצע ו/או קבוצת חצי חינם, אינם היצרן ו/או היבואן של המוצר ו/או השירות אשר רכשת באמצעות כרטיס המתנה. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, מארגן המבצע ו/או קבוצת חצי חינם ו/או מי מטעמם אינם אחראים על השירות ו/או האחריות למוצרים ו/או השירותים אשר נרכשו בעזרת הכרטיס לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או החנויות המשתתפות במבצע.
  2. יובהר ויודגש כי מארגן המבצע ו/או ספק המתנה אינם מספקים מוצרים או שירותים כלשהם ואינם אחראים על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת הכרטיס של העסק המשתתף במבצע.
  3. תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על מארגן המבצע ו/או ספק המתנה. 
  4. החנויות המשתתפות במבצע הנן האחראיות הבלעדיות לשירותים, למוצרים ולמערכות המסופקות והמנוהלות על ידן, ומארגן המבצע ו/או ספק המתנה ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שייגרמו למקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם, באופן ישיר ו/או עקיף.
  5. למען הסר הספק, מארגן המבצע ו/או ספק המתנה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שהוא, כספי או אחר, ככל שייגרם למחזיק בכרטיס כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובחנויות המשתתפות במבצע.

כללי

בהשתתפותו/ה במבצע, המשתתף/ת ו/או הרוצה להשתתף במבצע, מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קרא/ה תקנון זה וכי מקבל/ת עליו/ה את הוראותיו ללא כל סייג, וכי גם אם החל/ה בהשתתפותו/ה במבצע בלא שקרא/ה את התקנון, מסכים/ה המשתתף/ת ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו/ה ויחייבו/ה לכל דבר ועניין.

   1. לפי שיקול דעתו של מארגן המבצע, ת/יתבקש המשתתף/ת להציג ו/או להעביר למארגן המבצע פרטים אישיים דוגמת מס' טל' נייד, כתובת אימייל, כתובת מגורים וכן להציג העתק צילומי של תעודת הזהות שלו/ה, זיהוי מספר כרטיס אשראי והודעת טקסט (SMS) לזיהוי הלקוח/ה בנייד, הן לצורכי זיהוי ובקרה של משתתפי המבצע, והן על מנת לבחון אפשרות לצרפו/ה למועדון לקוחות מארגן המבצע, לשם קבלת מבצעים והטבות עתידיים, וזאת כתנאי לקבלת המתנה. למען הסר ספק בעצם קבלת המתנה, מסכים/ה המשתתף/ת באופן בלתי חוזר לחשיפת המידע שמסר/ה כאמור לעיל, על אף שאין לו/ה חובה חוקית לעשות כן, והאמור בסעיף זה מהווה למעשה הודעת מארגן המבצע "כמבקש המידע" הנדרשת על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. 
   2. קבלת המתנה ומילוי פרטייך, ככל שתמלא, מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מארגן המבצע ו/או ספק המתנה, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל/י בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת הקשה בכתובת הדואר האלקטרוני: sharonim@meex.co.il  או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון – 09-7730995 (בימים א'-ה' בשעות 8:00-20:00 וביום שישי בשעות 8:00-12:00 ). 
   3. מובהר ומוסכם, כי (א) הגם שמסירת פרטי המשתתף היא תנאי לקבלת המתנה, לא מוטלת על מאן דהוא כל חובה שבדין למסור נתונים אלה למארגן המבצע ואולם, אי מסירת פרטים אישיים או מסירת פרטים אישיים שגויים לא תאפשר את קבלת המתנה ו/או לקבלת עדכונים הרלבנטיים למבצע ו/או לשירותים דומים; וכן כי (ב) מארגן המבצע ו/או ספק המתנה עשויים לשמור את פרטי המשתתפים שאישרו ונתנו את הסכמתם לקבלת הודעות בעלות תוכן שיווקי, במאגר מידע שלהם ו/או של מי מטעמם, וכן לעשות שימוש בפרטי המשתתף הנ"ל לצורך משלוח הודעות דוא"ל ו/או מסרונים למשתתפים הנ"ל, כמו גם להעבירם לתאגידים קשורים להם (לרבות חברות אם וחברות אחיות שלה), הכל בכפוף להוראות הדין.
   4. מארגן המבצע רשאי להפסיק ו/או לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לנמק את ביטול המבצע או שינוי התנאים.
   5. מארגן המבצע שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתו במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע ו/או יש בה כדי מניעה מלערוך את המבצע באופן תקין כפי שמארגן המבצע תכנן. 
   6. למען הסר ספק, לכל משתתף/ת במבצע לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט מארגן המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מיוחד או כללי, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתתפ/ת עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת משתתף/ת ו/או ביטול המתנה.
   7. המשתתף/ת חייב/ת להיות אזרח/ית ותושב/ת מדינת ישראל, השוהה באופן חוקי ומאושר בתחומי המדינה.
   8. המשתתף/ת מצהיר/ה בעצם השתתפותו/ה במבצע כי זכותו/ה לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה/תה זכאי/ת למתנה, יהא מארגן המבצע  רשאי להחליט כל החלטה שהיא בקשר עם האמור, לרבות פסילת קבלת המתנה ללא כל חובת נימוק.
   9. מארגן המבצע יהא הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לא ולמשתתף/ת לא תהיה כל טענה בשל כך ללא כל חובת נימוק.
   10. לבירורים נוספים בקשר לתקנון ולתיאום הגעה לטובת עיון בעותק מקורי של התקנון במשרדי קניון שרונים, ניתן להתקשר לטלפון – 09-7730995.